Archiwum kategorii: Przedsiębiorczość

Zagadnienia poświęcone przedsiębiorczości

Zaangażowanie międzynarodowe polskich przedsiębiorstw

Mam przyjemność poinformować, że ukazała się monografia mojego autorstwa  Zaangażowanie międzynarodowe polskich przedsiębiorstw. Dzięki współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie udało się uzyskać unikalne, dotąd niepublikowane dane, które zostały przetworzone na potrzeby prowadzonych badań. Pozwoliło to na uwzględnienie łącznego oddziaływania różnych wymiarów umiędzynarodowienia (eksport, udział kapitału zagranicznego, tworzenie własnej sieci handlowej i produkcyjno-handlowej przez polskie przedsiębiorstwa za granicą). Dzięki temu powstał kompleksowy współczesny obraz internacjonalizacji sektora przedsiębiorstw w Polsce, pokazany na tle tendencji jakie wystąpiły po 1989 r.

Publikacja jest adresowana do zróżnicowanego grona odbiorców: środowisk akademickich, mediów, ale także przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za wdrażanie instrumentów wsparcia procesu internacjonalizacji. Wierzę, że zainteresuje także kadrę przedsiębiorstw już uczestniczących w obrocie międzynarodowym bądź planujących wyjście na zagraniczne rynki.

Oprócz elektronicznej wersji publikacji w oddzielnym pliku Excel zamieszczam dodatkowe tablice statystyczne, co umożliwia czytelnikom pogłębioną analizę danych we własnym zakresie.

Gazele polskie i europejskie w 2015 roku

Jak co roku w końcu grudnia 2015 r. Puls Biznesu opublikował wyniki XVI edycji rankingu Gazel Biznesu. Na tle podobnego rankingu europejskich gazel INC 5000, wśród polskich gazel znacznie większy udział mają przedsiębiorstwa przemysłowe. To pozytywne zjawisko, biorąc pod uwagę plany re-industrializacji zarówno polskiej jak i europejskiej gospodarki. Czytaj dalej

Przedsiębiorstwa rodzinne się starzeją

W krajach Unii Europejskiej bardzo szybko rośnie liczba firm rodzinnych, które z różnych przyczyn nie mają następców. Ich likwidacja może doprowadzić do utraty znacznej liczby wartościowych miejsc pracy. Stąd rządy niektórych krajów – m. in. Belgii, Holandii, Niemiec już podjęły działania, by zachęcić do przekazania przedsiębiorstwa, najczęściej poprzez wykup, nowym właścicielom spoza rodziny. Upowszechnianiem dobrych praktyk w tej dziedzinie zajmuje się także Komisja Europejska. Czytaj dalej