Archiwa kategorii: Przedsiębiorczość

Zagadnienia poświęcone przedsiębiorczości

Gazele polskie i europejskie w 2015 roku

Jak co roku w końcu grudnia 2015 r. Puls Biznesu opublikował wyniki XVI edycji rankingu Gazel Biznesu. Na tle podobnego rankingu europejskich gazel INC 5000, wśród polskich gazel znacznie większy udział mają przedsiębiorstwa przemysłowe. To pozytywne zjawisko, biorąc pod uwagę plany re-industrializacji zarówno polskiej jak i europejskiej gospodarki. Czytaj dalej

Przedsiębiorstwa rodzinne się starzeją

W krajach Unii Europejskiej bardzo szybko rośnie liczba firm rodzinnych, które z różnych przyczyn nie mają następców. Ich likwidacja może doprowadzić do utraty znacznej liczby wartościowych miejsc pracy. Stąd rządy niektórych krajów – m. in. Belgii, Holandii, Niemiec już podjęły działania, by zachęcić do przekazania przedsiębiorstwa, najczęściej poprzez wykup, nowym właścicielom spoza rodziny. Upowszechnianiem dobrych praktyk w tej dziedzinie zajmuje się także Komisja Europejska. Czytaj dalej

AIESEC Polska – trudne początki 1971-1973

Droga do członkostwa

Starania o wprowadzenie Polski do AIESEC rozpoczęły się już w latach 1960-tych. W ramach Zrzeszenia Studentów Polskich (ZSP) istniała wówczas organizacja pod nazwą Komitet Koordynacyjny Studentów Uczelni Ekonomicznych (KKSUE). Komitet zajmował się sprawami kół naukowych i praktyk międzynarodowych w uczelniach ekonomicznych w skali ogólnopolskiej. Jako kluczowe zadanie postawił sobie wstąpienia Polski do AIESEC. Nie było to wówczas takie proste. W tym czasie panował realny socjalizm a świat pozostawał w stanie „zimnej wojny” między Wschodem a Zachodem. Kontakty międzynarodowe organizacji studenckich byłe poddane ścisłej kontroli  przez władze polityczne.

Czytaj dalej