Archiwum kategorii: Przedsiębiorczość

Zagadnienia poświęcone przedsiębiorczości

AIESEC Polska – trudne początki 1971-1973

Droga do członkostwa

Starania o wprowadzenie Polski do AIESEC rozpoczęły się już w latach 1960-tych. W ramach Zrzeszenia Studentów Polskich (ZSP) istniała wówczas organizacja pod nazwą Komitet Koordynacyjny Studentów Uczelni Ekonomicznych (KKSUE). Komitet zajmował się sprawami kół naukowych i praktyk międzynarodowych w uczelniach ekonomicznych w skali ogólnopolskiej. Jako kluczowe zadanie postawił sobie wstąpienia Polski do AIESEC. Nie było to wówczas takie proste. W tym czasie panował realny socjalizm a świat pozostawał w stanie „zimnej wojny” między Wschodem a Zachodem. Kontakty międzynarodowe organizacji studenckich byłe poddane ścisłej kontroli  przez władze polityczne.

Czytaj dalej

Czy Polska potrzebuje jeszcze więcej przedsiębiorców?

Odpowiedź wydaje się oczywista. Przedsiębiorcy to motor rozwoju gospodarczego i główne źródło nowych miejsc pracy. Im będzie ich więcej, tym lepiej dla kraju. Jednak w świetle współczesnych międzynarodowych badań porównawczych nad przedsiębiorczością odpowiedź nie jest wcale taka oczywista.

Czy Polska potrzebuje jeszcze więcej przedsiębiorców? – [Dziennik Gazeta Prawna – 23-25 stycznia 2015 nr 15]

Przedsiębiorcy bez pracowników czy przedsiębiorczy pracownicy?

Klasyczny podział na firmy mikro, małe, średnie i duże firmy zamazuje inny kluczowy podział na tych przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników i tych, którzy prowadzą działalność samodzielnie (tzw. przedsiębiorcy solo, samozatrudnieni). Tradycyjnie tę drugą kategorię utożsamiano z najsłabszym segmentem przedsiębiorczości, a jej udział był szczególnie wysoki w krajach zacofanych. Tymczasem w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat, liczba podmiotów bez pracowników rośnie bardzo szybko, także w krajach najbogatszych.

Czytaj dalej

Gazele Biznesu: piętnaście lat ciągłego rozwoju

Doświadczenia zebrane w 15 edycjach rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm skłaniają do bardziej pogłębionej analizy, a także oceny roli Gazel Biznesu w polskiej gospodarce.

Skąd się bierze zainteresowanie Gazelami, czyli dynamicznie rozwijającymi się firmami, wśród badaczy, publicystów, a także polityków?

Gazele Biznesu – piętnaście lat ciągłego rozwoju – Wokół rankingów [Puls Biznesu, 29 grudnia 2014, nr 247]