Miesięczne archiwum: Listopad 2014

Barometr przedsiebiorczości

Barometr Przedsiębiorczości – jako narzędzie pomiaru krótkookresowych zmian w poziomie aktywności przedsiębiorczej – to narzędzie, które pozwala uchwycić krótkookresowe (miesięczne) zmiany koniunktury przedsiębiorczej, tak by w przypadku niekorzystnych tendencji, móc podjąć niezbędne działania zaradcze.

Barometr Przedsiębiorczości – [Puls Biznesu, 31 lipca 2014, nr 145]