Polska przedsiębiorczość – bilans 25 lat transformacji

Ponad 1,2-milionowa rzesza wolnych strzelców 
w Polsce to przedsiębiorcy czy może pracownicy wykorzystujący przedsiębiorcze metody do świadczenia pracy?

Dla przedsiębiorców zmiany ustrojowe zapoczątkowane w 1989 r., zerwanie z systemem centralnego planowania na rzecz gospodarki wolnorynkowej, miały znaczenie fundamentalne. W dobie realnego socjalizmu sektor prywatny był bądź likwidowany ze względów ideologicznych, bądź jak w Polsce i na Węgrzech tolerowany w ograniczonym wymiarze, na marginesie dominującego sektora państwowego. Mimo to w końcu 1988 r. oprócz pozostających w prywatnych rękach gospodarstw rolnych, w Polsce funkcjonowało prawie 600 tys. niewielkich podmiotów, głównie w handlu, rzemiośle i w usługach.

Polska przedsiębiorczość – bilans 25 lat transformacji – [Alert numer 1/2015/CP/ALK] – tekst źródłowy.

Wolni strzelcy: nowa twarz polskiej przedsiębiorczości – [Rzeczpospolita, 4 marca 2015]