Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości jako „towar eksportowy”

Połączenie siły lokalnej samorządności i przedsiębiorczości to główny temat zorganizowanej w dniu 16 czerwca br – przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach – Międzynarodowej Konferencji „25 lat samorządności w Polsce”.

Na Konferencji miałem okazję przedstawić nowe kierunki  wspierania lokalnej przedsiębiorczości w oparciu o doświadczenia międzynarodowe. Aktualnie wiele samorządów stworzyło infrastrukturę i bazę techniczna przyciągającą zewnętrznych inwestorów. Teraz czas na instrumenty „miękkie”, adresowane do lokalnej społeczności przedsiębiorców takie jak: stymulowanie powiązań sieciowych oraz budowanie dobrych relacji między przedsiębiorcami a lokalną administracją.

Nasz potencjał i doświadczenia wspierania przedsiębiorczości na poziomie lokalnym może stać się znakomitym „towarem eksportowym” szczególnie cennym w krajach Europy Wschodniej, takich jak Białoruś czy Ukraina.