Przedsiębiorca – aparat skarbowy: kto słabszy kto silniejszy?

W powszechnym odbiorze relacja: przedsiębiorca  – aparat skarbowy, to nierówna walka tego pierwszego, zagubionego w gąszczu skomplikowanych przepisów z bezdusznym systemem, który wykorzystuje wszelkie sposoby by ściągnąć jak najwięcej podatków. W duchu takiej narracji Sejm uchwalił ostatnio ustawę nakazującą  rozstrzygania wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatników właśnie po to, by wzmocnić słabszą stronę wspomnianej relacji.

Jednakże obserwacja realnych procesów zachodzących we współczesnej gospodarce wskazuje, że jest na odwrót i silniejszą stroną jest podatnik. Dlaczego tak jest i jakie to rodzi skutki. O tym piszę w artykule Czy naprawdę fiskus uciska biznes?, który ukazał się na łamach Dziennika Gazety Prawnej z 4-6 września 2015.