Przedsiębiorcy – przełom w myśleniu o podatkach

Organizacje reprezentujące przedsiębiorców skutecznie zablokowały klauzulę obejścia prawa, która wypadła z wrześniowej nowelizacji Ordynacji podatkowej. Chodziło  o wprowadzenie generalnej zasady, obowiązującej w większości krajów europejskich, że jeśli stosowane przez podatnika rozwiązania prawne nie odzwierciedlają rzeczywistości gospodarczej, a służą jedynie minimalizacji obciążeń, organ podatkowy przy ustaleniu wysokości zobowiązania może pominąć takie sztuczne konstrukcje.

Tymczasem na konferencji poświęconej unikaniu opodatkowania 8 września br.  Prezes Krajowej Izby  Gospodarczej Andrzej Arendarski przyznał, że blokowanie wspomnianej klauzuli to był błąd, gdyż przedsiębiorcy nie mieli świadomości skutków wspomnianej regulacji. Choć nieco spóźniona, taka refleksja środowiska przedsiębiorców dobrze rokuje na przyszłość. Otwiera drogę do zmiany sposobu myślenia, gdzie nie chodzi wyłącznie o blokowanie wszelkich zmian w przepisach, które ograniczają swobodę działania na rzecz całościowego spojrzenia na długofalowe skutki nowych regulacji.