Wątpliwości wobec rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

Uchwalona 5 sierpnia br. przez Sejm i podpisana jeszcze tego samego dnia przez prezydenta nowelizacja Ordynacji podatkowej o rozstrzyganiu wątpliwości na korzyść podatników wzbudziła powszechny entuzjazm. Ucieszyli się przedsiębiorcy, którym niepewność dotycząca skutków podatkowych prowadzonej działalności spędzała sen z powiek. Zadowoleni są też prawnicy i doradcy podatkowi, bo teraz łatwiej im będzie bronić interesu klientów w sporach z aparatem skarbowym.

Teraz przychodzi czas na powyborczą  refleksję. Jaka będzie nowa rzeczywistość podatkowa po wejściu w życie znowelizowanych przepisów 1 stycznia 2016 roku? Kwestia ta ma bardzo praktyczny wymiar bo dotyczy milionów podatników, w szczególności przedsiębiorców. Ważne są też skutki dla budżetu zwłaszcza w kontekście deklarowanej przez wszystkie partie poprawy ściągalności podatków.

Próbę odpowiedzi na te pytania podejmuję w artykule Wątpliwości wobec wątpliwości – [Dziennik Gazeta Prawna, 30 października – 1 listopada 2015].