Ulgi dla przedsiębiorców – pomagają ale i szkodzą

W debacie publicznej rzadko zwracamy uwagę na  ukryte negatywne skutki różnych ulg i wsparcia dla małych, początkujących przedsiębiorców.  W długiej perspektywie uzależnienie od pomocy państwa zabija ducha przedsiębiorczości, rozumianego jako dążenie do rozwinięcie firmy na większą skalę, dzięki determinacji i zaangażowaniu założycieli.

Efektem wspierania najsłabszych grup przedsiębiorców są rachityczne firmy bez solidnego zaplecza i z niewielkimi szansami na przetrwanie na konkurencyjnym rynku.

Zachęcam do zapoznania się z szerszą argumentacją, zaprezentowaną w artykule: Ulgi dla firm – [Rzeczpospolita, 27 września 2016]