Czy samozatrudnieni to przedsiębiorcy?

Pytanie jest aktualne nie tylko w kontekście kolejnych ułatwień dla przedsiębiorców zaproponowanych przez rząd w ramach „Konstytucji biznesu”. Trzeba je rozpatrywać na tle bardzo wyraźnego światowego trendu, gdzie zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych między tradycyjnym zatrudnieniem na etacie a prowadzeniem przedsiębiorstwa wyposażonego
w kapitał rzeczowy i finansowy oraz zatrudniającego pracowników powstała znacząca, szybko się poszerzająca „strefa pośrednia”. 

Temat ten staje się istotny także w Polsce, bo już obecnie liczbę „wolnych strzelców” można oszacować na ok. 1,5 miliona osób (z wyłączeniem rolnictwa) i według wszelkich prognoz liczba ta będzie szybko rosła.

Zachęcam do zapoznania się z szerszą argumentacją, zaprezentowaną: [Alert numer (08)2/2016/CP/ALK] – Czy samozatrudnieni to przedsiębiorcy? jak również z artykułem o tym samym tytule: Czy samozatrudnieni to przedsiębiorcy – [Rzeczpospolita, 13 grudnia 2016].