Ulgi podatkowe dla twórców: dla kogo i dlaczego?

Ustawa zwiększająca finansowy wymiar korzyści wynikających ze szczególnego przywileju podatkowego dla twórców, jakim jest zryczałtowany 50-proc. koszt uzyskania przychodu, weszła w życie 1 stycznia 2018 r.

Nie wzięto pod uwagę faktu, że współcześnie pewne rodzaje działalności twórczej przybierają bardzo zróżnicowane formy, niekoniecznie zasługujące na preferencje …

Posłowie zdecydowanie chcieli poprawić warunki materialne dziennikarzy i by nie było wątpliwości w uprzywilejowanej grupie uwzględnili oddzielnie publicystów, kojarzonych z elitą dziennikarstwa.

Zachęcam do zapoznania się z szerszą argumentacją, zaprezentowaną w: Ulgi podatkowe dla twórców: dla kogo i dlaczego? – [Alert numer (09)1/2018/CP/ALK] jak również z artykułem o podobnym tytule: Ulga dla twórców: dla kogo i dlaczego  – [Rzeczpospolita, 28 grudnia 2017].