Spośród 2 mil przedsiębiorców 2/3 nie zatrudnia pracowników

Zachęcanie ludzi poprzez system różnego rodzaju ulg w podatkach, a zwłaszcza w składkach na ZUS ma wiele negatywnych skutków. Samozatrudnieni są mało produktywni; w Polsce w populacji przedsiębiorców jest ich w porównaniu z innymi krajami relatywnie dużo.

Samozatrudnieni są mało produktywni – badania Centrum Przedsiębiorczości ALK

Wywiad ukazał się na Portalu Polskiego Radia: https://www.polskieradio.pl [Portal Polskiego Radia SA – 17 grudnia 2018 r.]