Repozytorium

Publicystyka

Wypowiedzi w mediach dotyczące przedsiębiorczości, innowacji i aktywności międzynarodowej polskich firm.

Alerty

Seria „Alerty” prezentuje w syntetyczny sposób wyniki badań nad przedsiębiorczością prowadzone w Centrum Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego oraz wnioski dla polityki gospodarczej.

Publikacje/Raporty

Opracowania dotyczące polityki społeczno – gospodarczej.