O autorze

Dr hab. Jerzy Cieślik, prof. ALK

prof.Cieślik_blog

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (SGH) w 1971 r. Doktor nauk ekonomicznych (1976), doktor habilitowany nauk ekonomicznych (kierunek: międzynarodowe stosunki gospodarcze) w 1988 r. Członek założycielskiego Komitetu Narodowego AIESEC Polska w latach 1971 – 1973. W okresie 1990-2003 współzałożyciel, Członek Zarządu, a w latach 1996-2000 Prezes Zarządu Ernst & Young w Polsce. Zajmował się budową od podstaw struktur organizacyjnych Ernst & Young w Polsce. Był odpowiedzialny kolejno za pion doradztwa gospodarczego, doradztwa podatkowego oraz usług księgowych. Licencjonowany doradca podatkowy.

Od 2004 r. profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalizuje się w dziedzinie ambitnych form przedsiębiorczości (przedsiębiorczości technologicznej, międzynarodowej, w przemysłach kreatywnych). Jest autorem podręcznika Przedsiębiorczość dla ambitnych: Jak uruchomić własny biznes (2010) oraz portalu edukacyjno-doradczego o tym samym tytule. Autor monografii Przedsiębiorczość, polityka, rozwój (2014).

Aktualnie pełni funkcję Dyrektora Centrum Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego. W 2007 r. zainicjował ogólnopolski program szkolenia i doradztwa dla wykładowców, wywodzących się głównie z uczelni nieekonomicznych, przygotowujący do uruchomienia zajęć dydaktycznych z zakresu innowacyjnej przedsiębiorczości. Pełni funkcję koordynatora ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej (SEIPA) oraz Prezesa Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.

Członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości przy Ministrze Gospodarki oraz Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Przedsiębiorczością PARP.