O autorze

Prof. dr hab. Jerzy Cieślik

prof.Cieślik_blog

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (SGH) a następnie pracownik tej uczelni do 1990 r. Członek założycielskiego Komitetu Narodowego AIESEC Polska w latach 1971 – 1973. W okresie 1990-2003 współzałożyciel, Członek Zarządu, a w latach 1996-2000 Prezes Zarządu Ernst & Young w Polsce. Zajmował się budową od podstaw struktur organizacyjnych Ernst & Young i  jego kluczowych obszarów funkcjonalnych: doradztwa gospodarczego, doradztwa podatkowego oraz usług księgowych. Licencjonowany doradca podatkowy.

Od 2004 r. profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora Centrum Przedsiębiorczości. W sferze dydaktyki specjalizuje się w dziedzinie ambitnych form przedsiębiorczości (przedsiębiorczości dynamicznej, technologicznej, międzynarodowej, w przemysłach kreatywnych). Jest autorem podręcznika Przedsiębiorczość dla ambitnych: Jak uruchomić własny biznes (2010) oraz portalu edukacyjno-doradczego o tym samym tytule. Zainicjował ogólnopolski program szkolenia i doradztwa dla wykładowców przedsiębiorczości. Koordynator ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej (SEIPA).

Autor licznych publikacji naukowych krajowych i międzynarodowych, dotyczących przedsiębiorczości, innowacji i internacjonalizacji oraz polityki gospodarczej.  W tym monografii: Przedsiębiorczość, polityka, rozwój, Wydawnictwo Akademickie SEDNO (2014) oraz Entrepreneurship in Emerging Economies Enhancing its Contribution to Socio-Economic Development, Palgrave Macmillan/Springer (2017).